Wykaz opłat za egzamin
 

Aktualne stawki opłat za egzaminy określa Dz.U poz. 78 z 16.01.2013r.

 

Kategoria
Pełna opłata
Teoretyczny
Praktyczny
AM 170,-

30,-

140,-
A,A1,A2
210,-
30,-
180,-
B
170,-
30,-
140,-
B1, C1, D1,T
200,-
30,-
170,-
B+E
200,-
---
200,-
C,D
230,-
30,-
200,-
C1+E, C+E, D1+E, D+E
245,-
---
245,-
POZWOLENIE
155,-
30,-
125,-

 

Podstawa: Dz.U poz. 78 z dnia 16.01.2013r. z późniejszymi zmianami.

Opłaty - wyłącznie za egzamin należy wnosić na konto:

Kredyt Bank S.A. I Oddział Katowice
.
nr konta 73 15001139 121130014269 0000


Prosimy o zwrócenie uwagi by na dowodach wpłaty, potwierdzeniach przelewu znajdowały się dane osoby, która na podstawie tego potwierdzenia wpłaty będzie ustalała termin egzaminu. Jeżeli opłatę, a szczególnie przelew będzie dokonywała inna osoba, prosimy o wpisanie w tytule wpłaty danych osoby która wpłatą ma się legitymować.